شما می توانید هشت فیلم مستند در مورد ویلچر برقی را مشاهده کنید که می تواند ترالی را به شیوه ویلچر برقی تغییر دهد

در پشت آنها یک بالشتک وجود دارد که به فرد کمک می کند تا احساس راحتی داشته باشد و حتی در هنگام استراحت و پشتی صندلی به سمت عقب چرت بزند. کلام آخر: ویلچر برقی https://monochair.com/product-category/electric-wheelchair/ مانند معجزه ای برای زندگی افراد دارای معلولیت است، اما این ویلچر باید با کیفیت و مناسب شرایط شما …

ادامه مطلب